۲۸ مهر ۱۳۸۱

اينجا دانشجوهاي فوق‌ليسانس نابينا هم دارند. اينجا يكي از وظايف معلمهاي تمرين دروس مقدماتي فيزيك حضور در يك اتاق به اسم drop in centre هست كه در آن دانشجوها مي‌آيند و هي سوال ميكنند (البته نه فقط از دروس مقدماتي) دفعه پيش كه رفتم يك دانشحوي دختر كر و لال همراه با كسي كه برايش ترجمه ميكرد (به زبان اشاره) آمدند و حدود يك ساعت طول كشيد تا برايش يك سوال را جواب بدم... اي ول به اين اراده بابا!

هیچ نظری موجود نیست: