۱۷ مرداد ۱۳۸۱

نام فيلم: «در دل وحشي»

عنوان اصلي: Wild at Heart

نام كارگردان: آقا ديويد لينچ

ژانر: عشقي، حادثه‌اي، موزيكال، لينچي

حداقل شعور لازم براي درك: 100 (در مقياس IQ)

داستان: مرد و زني عاشق يكديگر ميشوند ولي مادر دختر مخالف ازدواج آنهاست و مشكلاتي بر سر راه آنها قرار ميدهد.

صحنه تاثيرگذار(انتخاب اتفاقي): مردي به دنبال دست قطع شده‌اش ميگردد و سگي آن را ميبرد.

حالت سيستم قبل از شروع فيلم: آماده هر اتفاقي

حالت سيسنم پس از پايان فيلم: حالت پايه

هیچ نظری موجود نیست: