۱۶ مرداد ۱۳۸۱

50000 نفر در دم و 150000 نفر بر اثر بيماريهاي ناشي از بمبي كه 57 سال پيش در هيروشيما تركيد مردند.

هیچ نظری موجود نیست: