۱۰ مرداد ۱۳۸۱

تا به حال license agreement هيچ برنامه‌ای را کامل خوانده‌ايد؟You may not disclose the results of any benchmark test of the .NET Framework component of the OS components to any third party without Microsoft's prior written approval


اين بالايی مال Microsoft هست. يعنی اين که شما حق نداريد نتيجه مقايسه محصولات ميکروسافت با ديگران را به کس ديگری بگيد! يعنی آزادی اظهار نظر پشم! البته پارسال يک شرکت نرم‌افزاری به علت ذکر همين جمله مجبور به پرداخت خسارت شد.

هیچ نظری موجود نیست: