۳ مرداد ۱۳۸۱

ديروز در يک جنون جمعي شرکت کردم. اين کنفرانس در MIT هست و اينها هم بدجوري سر تکنولوژي ( که خدا ما را از آن حفظ کناد) با دره سيليکون از توابع کاليفرنيا* چشمهمچشمي دارند و از همين رو ديروز يکي از کنفرانسها رو که سخنران نتونسته بود بياد رو به طريقه videoteleconferencing انجام دادند. (قابل توجه هدر: تازه اينجا همه هواش آلوده به اينترنته، ديگه حالمون داره به هم ميخوره)


*California:


From Latin 'calor', meaning "heat" (as in English 'calorie' or Spanish 'caliente'); and 'fornia', for "sexual intercourse" or
"fornication." Hence: Tierra de California, "the land of hot sex."


هیچ نظری موجود نیست: