۳ مرداد ۱۳۸۱

در استراليا راي دادن اجباري ميباشد! در ضمن دولت به حزبهاي مهجور براي مبارزه انتخاباتي کمک مالي ميکند.

هیچ نظری موجود نیست: