۲ مرداد ۱۳۸۱

يک زماني در آمريکا ميگشتند دنبال کمونيستها، در دوران به اصطلاح مک‌کارتيسم... الان يک کم اوضاع فرق کرده:


«آيا شما اکنون يا در گذشته پست‌مدرنيست بوده‌ايد؟»


الان توي آمريکا نسبيگرايي چنان محکوم ميشود که فکر ميکني اين تلويزيون آمريکا نيست بلکه مال حوزه علميه است...


هیچ نظری موجود نیست: