۲۴ تیر ۱۳۸۱

يک: آمريکا مجبور است به عراق حمله کند.

دو: آمريکا بايد از همه جهات به عراق حمله کند تا شانس موفقيت سريع داشته باشد: ايران، ترکيه، سوريه و عربستان سعودی.

سه: اگر خدای نکرده اتفاقی برای خلبان‌های آمريکايی بيافتد و آن‌ها در ايران فرود بيايند چه؟

چهار: حکومت ايران با حکومت آمريکا دشمن است ( علناً)

پنج: حکومت ايران با مردم آمريکا (از جمله سربازانشان) دوست است.

شش: مردم ايران با حکومت و مردم آمريکا دوستند و يک ايرانی پيدا نمی‌شود که سر يک آمريکايی را حتی اگر يهودی باشد ببرد.

هفت: مردم آمريکا با حکومت و مردم ايران دشمن هستند.

سوال: حکومت آمريکا با حکومت و مردم ايران چه رابطه‌ای دارد؟

سوال: در دور بعد جرج بوش پسر جای خود را به هيلاری کلينتون مادر می‌دهد و خاتمی هم جای خود را به کس ديگری (چه کسی) می‌دهد، آن وقت چه می‌شود؟

هیچ نظری موجود نیست: