۱۲ تیر ۱۳۸۱

همه چيز زياد است... همه چيز خوب است ... همه چيز راحت است ... اگر نظر مرا بخواهيد ... کاری از پيش نمی‌توان برد، تمامی روياهای انسان برآورده خواهند شد، جز يکی ... پرواز.

هیچ نظری موجود نیست: