۲۹ خرداد ۱۳۸۱

اوضاع به هم ريخته بدجور! اين چند روز حال نداشتم ... الان هم ندارم.


بدترين فيلمی که تا به حال تو کانادا ديدم رو ديشب ديدم: Star Wars II: Attack of The Clowns. هرگز نبينيدش...وقتی ديالوگ‌های عاشقانش شروع می‌شد، نصف سالن داشتند بلند بلند می‌خنديدند.


اما ... اولش توی سينما تبليغ Matrix: Reloaded رو نشون دادند كه بسيار در حد بود، به خصوص وقتی موسيقی RATM: Wake Up تمام سالن را تکون می‌داد.

هیچ نظری موجود نیست: