۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱

پيش پايتان آلبوم Barrett را اثر آقا سِد برت را به طريقه MP3 پياده کردم! هر کس می‌خواهد بگويد برايش بدهيم...

هیچ نظری موجود نیست: