۲۰ فروردین ۱۳۸۱

باز داشت يادم ميرفت موسيقيهاي به كار رفته در فيلم Ghost World اوجي بيش نيستند، به خصوص قسمت «راك اند رول» هندي و موسيقيهاي قديميتر آمريكايي كه توش شنيده ميشه! موسيقي متنش هم قويه! البته فيلمش نه همچين.

هیچ نظری موجود نیست: