۲۵ فروردین ۱۳۸۱

هيچ چيزي بهتر از «ضد كودتا» نيست. اميدوارم كه اين بوزينه ها درس عبرت بگيرند! بعضي آروغها بي صدا هستند.

هیچ نظری موجود نیست: