۲۳ فروردین ۱۳۸۱

«آی آدم‌ها!»

«يک نفر در آب دارد بيهوده می‌کند جان قربان»

اگر عمليات «شهادت‌طلبانه» بتواند نيروهای حافظ صلح سازمان ملل را به فلسطين بکشاند، به نظر حقير، بی‌هوده نبوده اند. حالا شما هر چقدر می‌خواهيد بگوييد که اين ساده‌انديشی است و غيره! فلسطين ساده انديشی است. افغانستان ساده انديشی است. يوگوسلاوی ساده‌انديشی است. سومالی ساده‌انديشی است. چياپاس ساده‌انديشی است. کلمبياساده‌انديشی است. بی‌خانمان‌هاساده‌انديشی است. سرخپوست‌هاساده‌انديشی است. کامبوج ساده‌انديشی است.


فرمانده دوم مارکوس، رهبر «ارتش ملی آزاديبخش زاپاتيستا»(EZLN) در سخنانی که در آنارشيست انترناسيونال دوم ۱۹۹۹، در روستای رئاليداد استان چياپاس، گردهمايی پنجاه گروه شورشی از سراسر دنيا مبارزه بر عليه نئوليبراليسم را چنين تعريف کرد:


باشد که شبکه‌ای شويم از صداهايی که در برابر جنگ‌های تحميل شده از سوی قدرت مقاومت بکنند. شبکه ای از صداها که نه فقط صحبت کنند بلکه مبارزه کنند و بجنگند برای انسانيت و بر ضد نئو ليبراليسم. شبکه ای که بر ضد مرگی که قدرت حاکم به ما وعده داده قيام می‌کند.

اگر فکر می‌کنيد که اين‌ها همه خشونت‌طلب هستند بگويم که روش اصلی مبارزه EZLN چيزی نيست مگر اين که صدها شورشی غير مسلح به پادگان‌های نظامی حمله می‌کنند و باسردادن فرياد و شعار و کلمات آبروبر، سربازان را شرمنده می‌کنند تا اين که به آن‌ها بپيوندند و اين چيزی‌است که خودشان می‌گويند: neo-zapatismo. نکته ديگر آن‌که EZLN درست هنگام امضای قرارداد NAFTA اعلام وجود کرد. NAFTA هم همان پيمانی است مه پارسال به FTAA تبديل شد يعنی قرارداد تجارت آزاد و بدون مرز قاره آمريکا که به نظر حقير پس از ۲۰ شهريور گند خورده به آن!

مرگ بر نئوليبراليسم و سگ‌های کثيفی که از آن نفع می‌برند!

البته من جزو مريدانش نيستم ولی چامسکی اخيرا تحليل تازه‌ای از اوضاع خاورميانه داده است.

هیچ نظری موجود نیست: