۲۸ اسفند ۱۳۸۰

شخص موسوم به فرانتس شوبرت يک کار بسيار عالی دارد به نام «لحظات موسيقانژی» يا به فرنگی Momenti Musicale F Minor که در آن يک آلگرو مُدراتو هست که به حال و هوای نوروزی خيلی نزديک است. اگر کسی خواست بگويد برايش طبخ کرده بفرستم.

هیچ نظری موجود نیست: