۲۳ بهمن ۱۳۸۳

شبیه‌سازی


خیلی از احکام اسلامی هست که وقتی بهشون فکر کنی به نظر میرسه که خیلی احمقانه هستند اما همین که از دید علمی بررسی دقیق بشوند به این نتیجه می‌رسیم که هم خوبند هم مفید، هم کامل هم بالغ.[با لهجه خامنه‌ای بخوانید، اگر تا بحال به عقلتون نرسیده بود] مثلا حجاب رو در نظر بگیرید که از نظر خیلی‌ها، که نام نمی‌برم، مثل همین شخص ملعون که به تازگی به درک واصل شد، همین آقای تئو ون‌گوگ، احمقانه است. حالا در دانشگاه هاروال به تازگی با استفاده از بهترین انواع کامپیوتر و اینترنت، شبیه‌سازی کرده‌اتد و مقایسه کرده‌اند دو نوع جامعه را یکی با‌حجاب و باتقوا، و دیگری بی‌حجاب و فاسد. بعد آمار گرفته اند از تعداد «تجاوز به عنف» در هر کدام از این جوامع. تعداد تجاوز به عنف در جامعه بی حجاب حدود ۲۳٪ بوده ولیکِن در جامعه باحجاب این عدد از ۰۱/۰ ٪ هم کمتر بوده‌است. اینجاست که اهمیت حجاب از نظر علمی هم کاملا مشخص می‌شود.البته در جامعه باحجاب، مثل همین ایران، تعداد «تجاوز به رضا»* ۴۵٪ و حتی بیشتر بوده است اما در اسلام ما مشکلی با این تجاوز نداریم.


_____________________________________________

*(consenting rape)

۲ نظر:

JRun گفت...

ماشاءاللّه آقا. مینینم که از رابطهء نزدیکی هم با جامعهء هارواردی ها برخورداره
.ماشاءاللّه این هوش و زکاوت
.ماشاءاللّه این حلاوت
.خدا سرشون و کم نکنه

jeّ گفت...

دشمن کیه؟ دشمن کسی است که به‌روز نکرده تیزی× کند.

× ping