۸ دی ۱۳۸۲

پرسش

یک آقای خیلی محترم و کمی هم ترسناکی هست که رئیس گروهی هست که من هم توش کار می‌کنم، امروز از روی پرکاری رفته بودم دانشگاه با دوستم و در خلوتکده گروه دیدیمش که مشغول ویرایشی چیزی بود. البته یارو مردی است که سنی ازش گذشته و شاید هم جایزه نوبلی چیزی بهش دادند، بگذریم ...از ما پرسید نسبمان کجایی است که گفتیم ایران که بعد پرسید چرا این همه آدم در زلزله مرده‌اند گفتیم که آنجا سابقه زلزله نداشته و ازاین چیزها اما خوب بعدش گفتمش که جاهای دیگر ایران سابقه زلزله‌های بد زیاد دارد. گفت که پول ندارند که برای پیشگیری از این چیزها کاری کنند؟ گفتم که دارند اما خرج چیزهای دیگر میکنند نه مردم.خلاصه من منبع تغذیه لپتاپم مرده و الان با گدایی منبع تغذیه باتریش رو شارژ میکنم و اون کامپیوتر خونمون هم یک دفعه‌ای خاموش میشه و کسی نمیدونه که چشه؟ شاید ویروسه؟ باری ما اینیم و اینم نیستیم.

هیچ نظری موجود نیست: