۶ مرداد ۱۳۸۲

کمپینگ

از کمپینگ بر گشتما. هنوز زندم و با خرس‌ها هم کنار اومدم. یکیشون هم بود به اسمه «علی خرسی» که خیلی بچه خرس باحالی بود و با هم رفتیم تو دریاچه شنا کردیم و ماهی گرفتیم یعنی اون گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: