۸ مرداد ۱۳۸۲

رسانه شناسی

نام آواز: حاجی ۳

عنوان اصلی: Haji 3
ژانر: لوس آنجلسی، رقصی، مضحک
نام خواننده:منسوب به فرامرز اصلانی
حداقل شعور لازم براي درك: ۵۰ در مقیاس IQ
قسمت تاثيرگذار: توصیف حمومای فرنگی

هیچ نظری موجود نیست: