۲ تیر ۱۳۸۲

آلبوم جدید کله رادیو بسیار نیکو ست، از همه کارهای دیگرشان بهتر و برتر است و تازه الان آهنگ سومش هستم.

هیچ نظری موجود نیست: