۲۹ خرداد ۱۳۸۲

بخشی از نامه مادری به پسرش قضنفر (املایش چیست؟):


... بهش گفتم که اين گضنفر ما تا کلاس سوم بيشتر نرفته و نميتواند تند تند بخواند،‌ آروم آروم بنويس که پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند...

هیچ نظری موجود نیست: