۲۵ بهمن ۱۳۸۱

اگر جنگ نشود من سور میدم.

هیچ نظری موجود نیست: