۲۷ دی ۱۳۸۱

- خوب بگو ببینم انقلاب فرانسه با توطئه چه کسانی انجام گرفت؟

- تا اونجا که من میدونم یه انجمنی هست به نام «روشنگران» که یه چیزی هست که مثلا فراماسونری زیرشاخه اونه، آژانس یهود از اون جدا شده و اهرام مصر رو هم اونا ساختن. اینا انجمن دایرة‌المعارف رو راه میندازند و اون هم باعث گسترش ایده‌های اومانیستی و انقلاب فرانسه در نهایت میشه. سوال بعدی لطفاً.

هیچ نظری موجود نیست: