۲۵ آذر ۱۳۸۱

امروز یه ماشین دیدم توی تهرون پشتش زده بود: "united we stand" با پرچم و غیره.

هیچ نظری موجود نیست: