۱۰ آبان ۱۳۸۱

آقا برف شروع شد. ما بريم خواب زمستوني.

هیچ نظری موجود نیست: