۳ آبان ۱۳۸۱

فكرشو بكن! امروز فهميدم كه استادم ولوو داره! از چشم افتاد ...

هیچ نظری موجود نیست: