۲۰ شهریور ۱۳۸۱

نام كليپ: «ديگرسو»

عنوان اصلي: Otherside

نام گروه: فلفلهاي تند از نوع چيلي(Red Hot Chilly Peppers)

ژانر: بديل(alternative )

حداقل شعور لازم براي درك: 134 (در مقياس IQ)

صحنه تاثيرگذار: جنگ شخص با سايه خود

حالت سيستم قبل از شروع كليپ: حالت منتظر

حالت سيسنم پس از پايان فيلم: بيدار شدن از خواب


به فرموده شخص موسوم به ياشار اين ويديو كليپ از همه بهتر است.

هیچ نظری موجود نیست: