۲۵ شهریور ۱۳۸۱

نام قطعه: «آرتو»

عنوان اصلي: Arto

نام گروه: نظام يك پايين

ژانر: فلز

حداقل شعور لازم براي درك: 123 (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: اول

حالت سيستم قبل از شروع آواز : افسرده

حالت سيسنم پس از پايان آواز : ايضا افسرده

اين آواز در حقيقت بعد از آواز «آنتن‌ها» به شكل مخفي در سي‌دي Toxicity موجود ميباشد.

هیچ نظری موجود نیست: