۳۱ مرداد ۱۳۸۱

نام آهنگ: «نوشته‌هاي يك شاعر مرده»

عنوان اصلي: Scripts of a Dead Poet

نام گروه: آلفاويل(Alphaville)

ژانر: صنعتي آرام(slow industrial )

حداقل شعور لازم براي درك: 120 (در مقياس IQ)

قطعه جالب: «آه من چند تن را با آوازهاي خودكشيانه خود كشته‌ام؟

به زبان اصلي: How many people have I killed with my suicidal songs?

حالت سيستم قبل از شروع كليپ: حالت كلي

حالت سيسنم پس از پايان فيلم: سر حال

هیچ نظری موجود نیست: