۸ مرداد ۱۳۸۱

زندگی به طور کلی و منطق آن: ۴۲

بخش اول: جهان‌بينی به معنی واقعی کلمه:

۱) دنيا بسيار بزرگ است.

۲) دنيا بزرگ‌تر از آنی است که بتوانيد فکرش را هم بکنيد.

۳) کافی است بفهميد دنيا چقدر بزرگ و خودتان چقدر کوچکيد تا در آن واحد به طور کلی از صحنه روزگار حذف شويد.

۴) به شما لطف کرده اند که نگذاشته‌اند بفهميد دنيا چقدر بزرگ است.

۵) تازه باز دنيا به احتمال زياد محدود است.

۶) اگر بی‌نهايت بود باز بهتر بود چون می‌گفتيم هيچ‌کس نمی‌تواند آن‌را درک کند، اما نه فقط خيلی خيلی بزرگ است.

۷) بزرگترين مسافتی که در فضا حرکت کرده‌ايم حدود ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ کيلومتر است که می‌شود دو برابر مدار زمين (البته نسبت به منظومه شمسی که خود متحرک است)

۸) تمامی ذرات عالم زمانی به هم نزديک بوده‌اند (مهبانگ) پس به علت برهمکنش آن‌ها با يکديگر در تابع موج هر ذره از عالم (به فرض وجود يک نظريه کوانتيک از گرانش) اطلاعات فازی لازم برای شرح وضعيت کليه ذرات ديگر عالم وجود دارد.

۹) پس حتی در چيزی به بی‌اهميتی يک هويج نارس هم تصويری از تمام عالم نهفته است.

هیچ نظری موجود نیست: