۹ تیر ۱۳۸۱

محکوميت کامل؟

الان نشستم و دارم به Radio Phish Fest گوش می‌کنم. Phish اونقدر هم بد نيست، راستش رو بخوايد خيلی هم خوب هست. اونی که من گوش می‌کنم از راديوی اينترنتی هست. البته گروهش چند سال پيش از هم پاشيده و از دور مسابقات حذف شده...

ديگر هم اين‌که علت کمتر نويسی هپلی آماده‌کردن خودش بود برای اين آزمون دکتری، و تهيه سمينار و بساط‌های ديگر. تازگی ها هم به قول کاپيتان در 911 (بخش اورژانس) هم کاری پيدا کرده‌ايم که اعصاب برای من نگداشته...

حالا بگذريم. امروز از خانه تا مدرسه با دوچرخه اومدم، دوچرخه‌سواری بعد از هزار سال خيلی کيف می‌دهد.

چند وقت پيش توی يک منطقه‌ای در هند يک شب برق رفته بوده، بعد از ۹ ماه آمار تولد آن‌ها در آن منطقه برای حدود يک ماه دو برابر شده.

هیچ نظری موجود نیست: