۱۰ خرداد ۱۳۸۱

يک فيلم قوی اما مهجور در تلويزيون ديدم، اخيرا، با عنوان Drop Dead, Gorgeous! که در حد بود.

هیچ نظری موجود نیست: