۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۱

در دانشگاه برکلی يک درس ارائه شده است با نام «سياست و ادبيات مقاومت فلسطين». بله درست شنيديد بعد توی شرح درس نوشته‌اند که «گرفتن اين درس برای محافظه کاران پيشنهاد نمی‌شود». به نظر من که کسی که اين را گذاشته خيلی احمق بوده يا اينکه می‌خواسته بهانه بدهد دست لابی يهوديها. اگر باور نمی‌کنيد اين‌ها را ببينيد:

معذرت‌خواهی دانشکده انگليسی برکلی

فحشهايی که مرتجعين بی‌درد به آن داده‌اند

فحشهايی که آدم‌های حسابی به آن داده‌اند

هیچ نظری موجود نیست: